WEBER TENE XL (plastene XL)

Οργανικό επίχρισμα σπατουλαριστό

  • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
  • Πλούσιο χρωματολόγιο προσαρμοσμένο στις αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις

 

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
• Οργανικό επίχρισμα για προσόψεις και τοίχους οικιών, πολυκατοικιών, εξοχικών και βιοτεχνικών χώρων
Επιφάνειες εξωτερικές
• Εμφανές ή σπατουλαρισμένο μπετόν με , weber.mur plus , weber.mur fin, weber.mur epais , weber.mur pate F & G ή weber.mur prêt
• Συμβατές σοβαντισμένες τοιχοποιίες
• Παλιές επιφάνειες προς ανακαίνιση. Αυτές οι επιφάνειες μπορεί να είναι βαμμένες με ακριλική βαφή. Εξαιρούνται τα συστήματα αδιαβροχοποίησης. Σ΄αυτην περίπτωση η βαφή πρέπει να είναι καθαρή και υγιής, να μην τρίβεται και να έχει πρόσφυση μεγαλύτερη από 0,5 ΜΡa
Επιφάνειες εσωτερικές
• Οι παραπάνω αναφερόμενες επιφάνειες
• Σοβαντισμένες σπατουλαρισμένες επιφάνειες, γυψοκατασκευές, γυψοσανίδες, προκατασκευασμένες πλάκες κυψελωτού μπετόν

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Να μην εφαρμοστεί σε εξωτερικές οριζόντιες ή κεκλιμένες επιφάνειες με κλίση μικρότερη των 45ο
• Να μην εφαρμοστεί σε χώρους που γρήγορα θα ρυπανθούν ή σε επιφάνειες με πρόβλημα ανοδικής υγρασίας
• Να μην εφαρμοστεί σε σοβά με βάση τον γύψο ή γύψο-ασβέστη σε εξωτερικούς χώρους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Χρόνος μακριά από νερό: από 6 έως 48 ώρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
(Αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογισθεί στους 20 oC. Μικραίνουν σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες)
• Πάχος κάλυψης: 2mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: ορυκτά πρόσμικτα, υδατοδιαλυτές ρητίνες, ορυκτά χρωστικά, ειδικά επιβοηθητικά

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

• Διαπερατότητα ατμών νερού: 80g/ m2/ 24ώρες
• Πρόσφυση σε μπετόν ή σοβά: 1 ΜPa
• pH = 7,5
(Αυτές οι τιμές έχουν υπολογιστεί μετά από δοκιμές σε εργαστήριο σε σκληρυμένο προϊόν. Πιθανές μικρές αλλοιώσεις οφείλονται στην εφαρμογή)
• Συμπεριφορά στη φωτιά: Μ1
(σε επιφάνεια άκαυστη εκτός μόνωσης)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

• Χρησιμοποιήστε ανοξείδωτα εργαλεία για να αποφύγετε λεκέδες σκουριάς
• Εφαρμόστε σε πολύ λείες επιφάνειες για να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα
• Προστατεύστε τα τελειώματα του επιχρίσματος σύμφωνα με τους κανόνες αισθητικής
• Μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με νερό

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

• Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, συνεκτικά και στεγνά
• Περάστε με τη βοήθεια ενός ρουλό μία στρώση weber.regulateur που δίνει ένα ομοιόμορφο χρωματισμό. Αφήστε να στεγνώσει
• Σε πολύ πορώδη επιφάνεια ή όταν και μετά τον καθαρισμό παρουσιάζει κιμωλιοποίηση περάστε μία στρώση weber.durcissseur surface με ένα ρουλό. Αφήστε να στεγνώσει. Στη συνέχεια μια στρώση weber.regulateur. Αφήστε να στεγνώσει.
• Εσωτερικά
• Σε επιφάνεια γύψου περάστε μια στρώση weber.durcissseur surface με την βοήθεια ενός ρουλού. Αφήστε να στεγνώσει. Στη συνέχεια μια στρώση weber.regulateur.
• Σε γυψοσανίδες μια στρώση weber.durcissseur surface στις ενώσεις. Αφού στεγνώσει, δυο στρώσεις weber.regulateur σε όλη την επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει.
• Σε κυψελωτό σκυρόδεμα δύο στρώσεις weber.regulateur. Αφήστε να στεγνώσει

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασία εφαρμογής : από +5 οC έως +30 οC
• Να μην εφαρμοστεί πάνω σε παγωμένη επιφάνεια ή αν επίκειται παγετός για τις επόμενες 24 ώρες.
• Αποφύγετε την εφαρμογή τις βροχερές ημέρες, όπως επίσης τον καύσωνα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Διαιρέστε τις μεγάλες επιφάνειες σε τεμάχια των 20 m2 το ανώτερο, με αυτοκόλλητες ταινίες πλάτους 10mm για να αποφύγετε την επικάλυψη
• Ανακατέψτε το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να γίνει μία ομοιογενής και μαλακή πάστα
• Περάστε αυτή την πάστα με τη βοήθεια μιας εύκαμπτης σπάτουλας inox

• Πιέστε με την σπάτουλα τα εξογκώματα του επιχρίσματος
• Στην συνέχεια με κυκλικές κινήσεις και με την βοήθεια ανοξείδωτης ή πλαστικής σπάτουλας καλύψτε πιέζοντας τα πλαϊνά κενά που δημιουργούν οι κόκκοι

• Αφαιρέστε με προσοχή τις αυτοκόλλητες ταινίες πριν το επίχρισμα σκληρύνει. Οι αρμοί που δημιουργούνται μπορούν να βαφούν

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Μονάδες πώλησης
Πλαστικό δοχείο των 25 Kg ( η παλέτα περιέχει 18 δοχεία δηλ. 450 Kg )
• Διαστάσεις παλέτας
100 x 120 cm
• Χρώματα
48 Χρώματα
• Κατανάλωση
2,5 έως 3,0 Κg/m2
• Συμπληρωματικό προϊόν
weber.regulateur
weber.durcissseur surface
• Εργαλεία
Μυστρί και σπάτουλα ανοξείδωτη εύκαμπτη ή πλαστική, μάλλινο ρολό, αυτοκόλλητη ταινία
• Μέση παραγωγή
Σε κανονική επιφάνεια 30 έως 40m2 ένα άτομο ημερησίως
• Διατήρηση – Αποθήκευση
1 χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής στο δοχείο του χωρίς να ανοιχθεί. Κρατήστε το μακριά από ψυχρές και θερμές εστίες.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr