WEBER TENE COLOR (terracolor)

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Τα προτερήματα του προϊόντος

  • υφή ορυκτού ματ
  • φωτεινές βαθιές αποχρώσεις
  • επιτρέπει την αναπνοή παλαιών προσόψεων
  • περιορίζει την εμφάνιση φυτικών ρύπων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

• weber.durcisseur surface (ibodur fixateur) 150 – 200 ml / m²( μεταλλικό δοχείο των 1, 5 και 15 lt )

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής:
• Οργανική ορυκτή επένδυση για νέες και παλαιές προσόψεις. Για σπίτια, πολυκατοικίες, βιομηχανικούς χώρους.

Επιφάνειες
Εξωτερικά:

• Εμφανές μπετόν, εξομαλυσμένο με weber.mur plus (ragreplan), weber.mur fin (ravadress2), weber.mur epais (rekal), weber.mur pate F & G (ravamur) ή weber.mur pret (ravapret)
• Τοιχοποιίες και στοιχεία σοβαντισμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές NF P 10-202/DTU 20-1 ή σοβαντισμένα με έτοιμους σοβάδες weber ή με το σοβά αδιαβροχοποίησης weber.dur L (silluc mono L) (δεν εφαρμόζετε πάνω σε κυψελωτό μπετόν)
• Υδραυλικά ή υδατοδιαλυτά κονιάματα με καλή πρόσφυση
• Οργανικές βαφές υδατοδιαλυτές ή pliolite
Συστήματα θερμομόνωσης από έξω (θερμοπρόσοψη) με λεπτό μονωτικό κονίαμα για ανακαινίσεις (εγχειρίδιο nº 2468 Φεβρουάριου 1991, εξεδόθη από την CSTB)
Εσωτερικά:
• στις προαναφερθέντες επιφάνειες
• σε γυψοσοβά, τσιμεντοσανίδα, ξύλο
• πλάκες γύψου, γυψοσανίδες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμοστεί:
• σε επιφάνειες που παρουσιάζουν υγρασία μεγαλύτερη από 5%
• εξωτερικά σε οριζόντιες επιφάνειες ή κεκλιμένες λιγότερο από 45% σε σχέση με τον ορίζοντα
• σε παλαιές επενδύσεις αδιαβροχοποίησης
• σε ρηγματομένες επιφάνειες ή σε υαλόμενα πλακίδια

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή

• επικίνδυνο, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
• περιέχει αναλγητικά και μυκητοκτόνα, μην το πετάξετε στην φύση
• προσέξτε την ετικέτα πάνω στο δοχείο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• στεγνώνει στους +20º C : από 8 έως 48 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες
(αυτοί οι χρόνοι στους +20º C μεγαλώνουν σε χαμηλές και μικραίνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• σύνθεση: ρητίνες σιλοξάνης ( > 40% ) και ακριλικές σε διασπορά, ορυκτά πρόσμικτα και ειδικά ορυκτά πηγμέντα
• πυκνότητα: 1, 6
• στεγνό εκχύλισμα : 68%
• PVE: 220 g/ m²/ 24 ώρες
• Πρόσφυση στο μπετόν: > από 1 Mpa
(αυτές οι τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο, πιθανές αποκλίσεις θα οφείλονται στον τρόπο εφαρμογής)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NFT 30-804
• Καταχωρημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές NFT 36-005: οικογένεια 1 τάξη 10 C
• Καταχωρημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές P 84-403: τάξη D2 εκδοθέν από CSTB
• Προδιαγραφές FD T 30 – 808 : 3.2.1
• Παράγραφος 1 του εγχειριδίου nº2468 τον Φεβρουάριο 1991 εκδοθέν από CSTB
• Προδιαγραφές NF P 74-201/DTU 59-1

Υπενθυμίσεις

• Επιλέξτε την απόχρωση weber.tene color από το χρωματολόγιο των ορυκτών κονιαμάτων weber
• Οι αποχρώσεις weber.tene color είναι ίδιες με αυτές των ορυκτών κονιαμάτων weber τελείωμα τριφτό με τριβίδι καρφιά ( 144 αποχρώσεις ).
Ελάχιστες αποκλίσεις είναι αναπόφευκτες στο εργοτάξιο
• Για την συνάφεια των αποχρώσεων μ’ ένα κονίαμα weber τριβιδιστό με τριβίδι σφουγγάρι συμβουλευτείτε μας

Προεργασία επιφανειών

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, επίπεδες, συνεκτικές και στεγνές
• Σε τσιμεντοκονίες, εύθραυστες ή άλλες πορώδεις επιφάνειες : μετά το ξεσκόνισμα εφαρμόστε μία στρώση weber.durcisseur surface (ibodur fixateur) με ρολό ή βούρτσα. Αφήστε να στεγνώσει

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασίες εφαρμογής : +5º C έως +30º C
• Να μην εφαρμοστεί σε παγωμένη επιφάνεια, κατά το ξεπάγωμα ή αν επίκειται παγετός τις επόμενες 24 ώρες. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν έχει πολύ καύσωνα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. εφαρμόστε μ’ ένα μάλλινο ρολό την πρώτη στρώση του weber.tene color προσθέτοντας 10 – 15% νερό με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα και να απορροφηθεί στην επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει

2. αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση (μετά από 6 έως 24 ώρες ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες) εφαρμόστε την δεύτερη στρώση, χωρίς να προσθέσετε νερό στο weber.tene color

3. καθαρίστε με νερό τα εργαλεία πριν στεγνώσουν
• σύμφωνα με τις προδιαγραφές NF P 74/201/DTU 59-1

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μονάδα πώλησης :
πλαστικό δοχείο των 10 lt (η παλέτα περιέχει 22 δοχεία, δηλ. 346,5 lt) / πλαστικό δοχείο των 4 lt (η παλέτα περιέχει 36 δοχεία, δηλ. 226,8 lt)

Διαστάσεις παλέτας : 100 x 120 cm
Χρώματα : 144 αποχρώσεις
Κατανάλωση : μέσος όρος συνολικά για δύο στρώσεις 0, 25 με 0, 5 lt / m² ανάλογα με την επιφάνεια
Εργαλεία : μάλλινο ρολό, βούρτσα
Διατήρηση : 1 έτος από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στην μονάδα πώλησης, χωρίς να ανοιχτεί μακριά από θερμές εστίες και υγρασία

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr