WEBER REP VM 211

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ.

– Ειδικά προσαρμοσμένο για επισκευές μικρού πάχους
– Υψηλή μηχανική πρόσφυση-αντίσταση
– Μεγάλη ανθεκτικότητα σε επιθετικό περιβάλλον: άλατα ξεπαγώματος, CO2, νερό της θάλασσας, νερά θειικού άλατος, πάγωμα-ξεπάγωμα, επαναλαμβανόμενα χτυπήματα.
– Εμφάνιση: τελείωμα λεπτό
– Αδιάβροχο από νερό
– Μεγάλη προστασία στον μεταλλικό οπλισμό

ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Γενική επιδιόρθωση του μπετό, επιφανειακά
• Για κάθε τύπο κατασκευής από μπετόν: καλλιτεχνικές κατασκευές, κτίρια, εργοστασιακούς χώρους.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

• Σοβάδες, παχιές οργανικές επενδύσεις (RPE) ή λεπτές επενδύσεις στεγανοποίησης, βαφές, προστατευτικές επενδύσεις ή αδιαβροχοποίησης, αντιγκραφιτι, πλακίδια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Δεν ενδείκνυται για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων
• Δεν εφαρμόζεται σε βαμμένες επιφάνειες ή πριν δεχθούν μια επέμβαση εμποτισμού
• Δεν εφαρμόζεται πάνω σε γύψο
• Για πάχη μεγαλύτερα των 30mm χρησιμοποιείται το weber.rep VM 211.
• Δεν αντέχει στην επαφή με οξέα(ph<6)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δοσολογία νερού
• Μεταξύ 14,5% και 16,5%, δηλ. 3,6 έως 4,1 λίτρα νερό ανά σάκο των 25kg
Πάχος εφαρμογής:
• Σύνολο: μεταξύ 5 και 30mm
• Επικάλυψη οπλισμού: >15mm
• Ανά στρώση σε κάθετες επιφάνειες: >30mm
• Ανά στρώση: >20mm

Χρόνοι πήξης

h= ώρες, fin de prise = τελείωμα πήξης, dedut de prise = αρχή πήξης
(οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NFP 18-362 και την προσθήκη 16% νερό)

Χρόνοι επικάλυψης
Με οργανική επένδυση ή πλακίδια: 14 ημέρες
Με κονίαμα (σοβά): 3 ημέρες
(αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογιστεί στους +20ºC μεγαλώνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και μικραίνουν σε υψηλότερες)

Χρόνοι πήξης

h= ώρες, fin de prise = τελείωμα πήξης, dedut de prise = αρχή πήξης
(οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NFP 18-362 και την προσθήκη 16% νερό)

Χρόνοι επικάλυψης
Με οργανική επένδυση ή πλακίδια: 14 ημέρες
Με κονίαμα (σοβά): 3 ημέρες
(αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογιστεί στους +20ºC μεγαλώνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και μικραίνουν σε υψηλότερες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: αδιαβροχοποιητικά μάζης, πυριτική άμμος, ειδικά επιβοηθητικά, ίνες.
• Κοκκομετρία: 0 / 1,25 mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Dosage en eau= δόση νερού, j= ημέρες
Μέσες τιμές υπολογισμένες σε MPa υπολογισμένες στους +20ºC σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NFP 15-471(πρίσμα 4x4x16cm)

• Αντίσταση σε έλξεις από κάμψεις σε 28 ημέρες (NFP 15-471): ≥ 8 MPa
• Μονάδα ελαστικότητας: περίπου 27000 MPa
• Πυκνότητα σκληρυμένου προϊόντος: περίπου 2
• Πρόσφυση στο μπετόν (NFP 18-858): ≥ 2 MPa
• Πρόσφυση στο μπετόν έπειτα από θερμικό κύκλο (NFP 18-859): ≥ 2 MPa
• Αντίσταση σε σοκ πριν και μετά από ψύξη-απόψυξη (NFP 18-861): μηδενική διαταραχή
• Υδατοδιαπερατότητα: (NFP 18-862): 0 πλήρη στεγανοποίηση
• Αντίδραση στην πίεση του νερού(NFP 18-862):>1 MPa
• Αντίδραση σε αρνητική πίεση του νερού(NFP 18-862):>1 MPa
• Απώλεια βάρους μετά από κύκλο ψύξης-απόψυξης και παρουσία αλάτων από την ψύξη (XP-P 420): <10g/m²
• Βάθος ανθρακοποίησης (σε συνθήκες επιτάχυνσης): < 5 mm
• Ανθεκτικότητα στο νερό της θάλασσας και σε νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε θειικό άλας: (NFP 18-821)
(αυτές οι τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο σε σκληρυμένο προϊόν. Μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον τρόπο εφαρμογής)

ΕΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πιστοποιητικό εγκυρότητας της μάρκας NF (προδιαγραφές NFP 18-840 καταχωρημένο 2) NF 030-AFNOR πιστοποίηση που περιέχει:
– Αντίσταση σε σοκ πριν και μετά από ψύξη-απόψυξη
– Πρόσφυση πριν και μετά από κύκλο θέρμανσης
– Διαπερατότητα από υγρά
• Δοκιμή απολέπισης: PV CETE Lyon B 32677
• Αντίσταση σε συμπίεση σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NFP 18-406 PV CETE Lyon B 32209/6549
• Ανθεκτικότητα σε θαλασσινό νερό και σε νερό με μεγάλη περιεκτικότητα θειικού άλατος PV CETE Lyon B 142-6-813/3-4
• Αντοχή σε αρνητική ή θετική πίεση νερού PV CETBP B 142-6-813/1 B
• Δοκιμή ανθρακοποίησης (με επιτάχυνση): PV CETBP B 142-6-813/2
• Μονάδα δυναμικής ελαστικότητας: PV CETE Lyon

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

• Εφαρμόζεται όπως αναφέρετε σε υγρή μορφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές NFP 95-102
• Σε περίπτωση που η εξομάλυνση γίνει με την πρώτη στρώση και μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα καλό είναι να περιορίσουμε το πέρασμα του πήχη στο ελάχιστο ούτως ώστε να μην παρεμποδιστεί η πρόσφυση του υλικού στην επιφάνεια.
• Τις θερμές ημέρες ή όταν έχει στεγνό αέρα, προστατεύστε την τελική στρώση από την αποξήρανση με το προϊόν weber.curing ή με ψεκασμό με νερό.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

• Προετοιμάστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές NFP 95-101 και NFP 95-102. Αφαιρέστε τα σαθρά και ασταθή μέρη με τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνεια να είναι σκληρή, συνεκτική, άγρια, καθαρή, αφαιρέστε τα γαλακτώματα.
• Αν έχουμε διαρροή νερού αυτή πρέπει να σφραγιστεί με το ταχύπηχτο κονίαμα weber.dry stop .
• Αν υπάρχει παλαιός οπλισμός σκουριασμένος : αφαιρέστε με προσοχή την σκουριά μέχρι να εμφανιστεί το υγιές μέταλλο. Στην συνέχεια αφαιρέστε την σκόνη. Εφαρμόστε μια στρώση weber.rep fer στα μέταλλα για να το προστατεύσετε από την σκουριά και αφήστε να στεγνώσει για μία ώρα, πριν την εφαρμογή του weber.rep VM 211.
• Πριν την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι υγρή αλλά χωρίς στεκούμενα νερά. Η ύγρανση πρέπει να προσαρμοστεί στο πορώδες της επιφάνειας και ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες (να υγρανθεί μέχρι κορεσμό μερικές ώρες πριν την εφαρμογή αν είναι δυνατόν)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασίες εφαρμογής: συμπεριλαμβανομένων +5 ºC έως +35 ºC
• Να μην εφαρμοστεί σε παγωμένη επιφάνεια, κατά το ξεπάγωμα ή όταν επίκειται παγετός τις επόμενες 24 ώρες
• Αποφεύγεται την εφαρμογή απέναντι σε καυτό ήλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προεργασία:
• Αναδεύστε το weber.rep VM 211με μηχανικό τρόπο και σύμφωνα με την δοσολογία του νερού, που αναφέρεται στο κεφαλ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.
• Η ανάδευση γίνεται για 2-3 λεπτά
• Προσέξτε τα μείγματα να έχουν πάντα την ίδια ποσότητα σε νερό και τον ίδιο χρόνο ανάδευσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
• Η εφαρμογή γίνεται με μηχανή εκτόξευσης κονιαμάτων σε μία ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό πάχος.
• Περισσότερες στρώσεις μπορούν να γίνουν μετά την σκλήρυνση
• Η κάθε στρώση μπορεί να μείνει όπως βγαίνει από την μηχανή ή να εξομαλυνθεί με ένα πήχη.
• Για να δημιουργήσετε μια επιφάνεια τριβιδιστη ή λεία εφαρμόστε μια συμπληρωματική στρώση μικρότερη των 2 cm μετά από την πλήρη σκλήρυνση των προηγούμενων στρώσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μονάδα πώλησης: σάκος των 25kg, η παλέτα περιέχει 48 σάκους. δηλ. 1 200kg.

Διαστάσεις παλέτας: 107 x 107 cm
Κατανάλωση: περίπου 2 τόνους ανά m³ του προϊόντος
Χρώμα: γκρι ανοιχτό
• Εργαλεία: μηχανή εκτόξευσης κονιάματος, άμμος για τρίψιμο, πήχης, μυστρί, μηχανή γυαλίσματος, σπάτουλα.
Συντήρηση: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στον σάκο, χωρίς να ανοιχτεί και μακριά από υγρασία, ψυχρές και θερμές εστίες.
Συμβατά προϊόντα:
weber.dry stop, σάκος των 20 και των 5 kg weber.rep fer: σάκος των 2 kg
weber.curing: δοχείο των 20 Lt

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr