WEBER PLAST SOUPLE

Μέθοδος αδιαβροχοποίησης ρηγματομένων προσόψεων.

  • Ιδιαίτερη δύναμη καλυπτικότητας
  • μεγάλη διάρκεια προστασίας του μπετό
  • πλούσιο χρωματολόγιο satinees

 

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
• διαδικασία αδιαβροχοποίησης προσόψεων κτιρίων σε λειτουργία, για ανακαίνιση και για προσόψεις βιομηχανικών κτιρίων.
Παλαιές κατασκευές
Εξωτερικά :

• μπετόν ή μπετόν προκατασκευασμένο.
• σοβάδες με βάση το τσιμέντο.
• παχιές οργανικές επενδύσεις
• βαφές με καλή πρόσφυση (εκτός πολυουρεθάνης ή εποξικές).
• πλακίδια, υαλόμενα ή ψαμμόλιθου μικρών διαστάσεων.
• σε θερμομόνωση εξωτερικά πάνω σε λεπτό σοβά που είναι προσκολλημένος
στο μονωτικό υλικό (cas no. 2 du cahier no. 2468
de Fevrier 1991 publie par le CSTB).
• για κάθε άλλο υπόστρωμα συμβουλευτείτε μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Nα μην εφαρμοστεί:
• σε κυψελωτό μπετόν, σοβαντισμένο ή όχι.
• σε βαφή πολυουρεθάνης ή εποξική.
• σε παχιά οργανική επένδυση για αδιαβροχοποίηση που παρουσιάζει ρωγμές στο υπόστρωμα μεγαλύτερε των 0, 5 mm
(κλάσεις 12-13-14).
• σε επιφάνεια που γρήγορα θα ρυπάνει ή που παρουσιάζει ανοδική, τριχοειδή υγρασία.
• σε οριζόντιες επιφάνειες φάρδους μεγαλύτερο των 30 cm.
• σε εσωτερικούς χώρους.
• σε μεμονωμένη συνεχόμενη επεξεργασία ή σε ένα στοιχείο της πρόσοψης.
• σε επιφάνεια που παρουσιάζει υγρασία μεγαλύτερη του 5 %.
• σε πανό που με το κάθετο δημιουργείται γωνία μεγαλύτερη των 10ο .

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή

Το προϊόν δεν έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Περιέχει μείγμα algicide, μηκυτοκτόνων,
συντηρητικά ( μείγμα isothiazolones ) που
μπορούν να δημιουργήσουν αλλεργίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• χρόνος μακριά από το νερό : από 8 έως 48 ώρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
(αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογιστεί στους 20 ο C
μεγαλώνουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μικραίνουν σε υψηλότερες).
• πλήρης ενεργοποίηση : 2 – 7 ημέρες ανάλογα με την ηλιοφάνεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση:
ακρυλικά πολυμερή, ανθεκτικά στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Συγκράτηση ρωγμών
• σε μία στρώση : μέχρι 0, 2 mm ( 11 )
• σε 2 στρώσεις ( 2 χ 250 gr / m2 ) :
μέχρι 0, 5 mm ( 12 )
• σε 2 στρώσεις ( 2 χ 400 gr / m2 ) :
μέχρι 1 mm ( 13 )
• σε 3 στρώσεις ( 3 χ 400 gr / m2 ) :
με πλέγμα μέχρι 2 mm ( 14 )
¾ πρόσφυση : της τάξης 1 MPa στο μπετόν.
¾ διαπερατότητα υδρατμών του νερού :
> 50 gr / m2 / 24 ώρες ανεξάρτητα του συστήματος.
(αυτές οι τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο σε σκληρυσμένο υλικό. μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον τρόπο εφαρμογής.)

Στοιχεία Πιστοποίησης

• προδιαγραφές Ρ 84-403 : σύστημα σύμφωνο με τις τάξεις 11- 12- 13- 14.
• προδιαγραφές NF Ρ 84-404/TDU 42-1 για την εφαρμογή.
• προδιαγραφές FD P 84-405/DTU 42-1.

Υπενθυμίσεις

<• προστατεύστε περιμετρικά την επιφάνεια συμφωνά με τους κανόνες αισθητικής.
• τα ευαίσθητα σημεία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα ούτως ώστε να μην εισχωρεί το νερό στις επισκευασμένες περιοχές.
• χρησιμοποιείστε χρωματικές αποχρώσεις που ο συντελεστής απορρόφησης των ακτινών του
• ηλίου είναι μικρότερο από 0, 7.
• σε περίπτωση που προβλέπεται από τις προδιαγραφές προχωρήστε σε μια μελέτη του υποστρώματος και της υφιστάμενης επένδυσης.
• αν το υπόστρωμα είναι ρολιέφ η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη.
• καθαρίστε τα εργαλεία με νερό μετά την εφαρμογή.

Προεργασία των επιφανειών

• οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συνεκτικές και στεγνές.
• αφαιρέστε βαφές πολυουρεθάνης ή εποξικές,επιφανειακά αδιαβροχοποιητικά και κάθε
επένδυση ή βαφή που μπορεί να αφαιρεθεί ή η πρόσφυση της να είναι μικρότερη των 0, 5 MPa.
• αφαιρέστε συστηματικά και τις παλαιές πλαστικές επενδύσεις, τις παλαιές επενδύσεις αδιαβροχοποίησης και τις παλαιές βαφές όταν παρουσιάζουν πάχος μεγαλύτερο των 300 mm πριν την εφαρμογή των συστημάτων 12-13-14.
• η αφαίρεση μπορεί να γίνει είτε με το klinor decapant και στην συνέχεα καθαρισμό με πίεση και ζεστό νερό, είτε με αμμοβολη, υδροαμμοβολή ή με θερμική διόγκωση.
• σε κάθε περίπτωση καθαρισμό με πιεστικό.
αφήστε να στεγνώσει.
• προχωρήστε σε μια στρώση regulateur de fond για την ομοιομορφία της απόχρωσης και την ομοιόμορφη απορρόφηση.
αφήστε να στεγνώσει.
• σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή αν παρουσιάζουν κιμωλιοποίηση αντί του regulateur de fond χρησιμοποιήστε ibodur fixateur. αφήστε να στεγνώσει.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• θερμοκρασίες εφαρμογής: από +5οC έως +30 οC.
• να μην εφαρμοστεί απέναντι σε καυτό ήλιο, υπό βροχή, σε παγωμένο υπόστρωμα, κατά το ξεπάγωμα ή αν επίκειται παγετός τις επόμενες 24 ώρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γεμίστε συστηματικά και με προσοχή τις ρωγμές εκτός αν έχει προβλεφθεί το σύστημα τάξης 14.
• επιχρίστε την επιφάνεια με την βοήθεια του ρουλό επιμένοντας περισσότερο επάνω στις ρωγμές.
• ρυθμίστε το πάχος με το ρουλό και σταυρωτά
• στη συνέχεια για την ομοιομορφία του χρώματος τελειώστε με κάθετη φορά και χωρίς να πιέζεται το ρουλό.
• αφήστε να στεγνώσει και στην συνέχεια μία δεύτερη των 250 gr / m2

Επιλογή μεθόδου

(ανάλογα με το μέγεθος των ρωγμών που επισκευάζονται.)
• μέγεθος ρωγμής μικρότερο ή ίσο από 0, 2 mm
(κλάση 11) μία στρώση των 400 gr / m2 .
• μέγεθος ρωγμής μικρότερο ή ίσο από 0, 3 mm (κλάση 12) μία στρώση των 250 gr / m2 . αφήστε να στεγνώσει και στην συνέχεια μία δεύτερη των 250 gr / m2 .
• μέγεθος ρωγμής μικρότερο ή ίσο από mm (κλάση 13) μία στρώση των 400 gr / m2 . αφήστε να στεγνώσει και στην συνέχεια τρεις στρώσεις των 400 gr / m και ενσωμάτωση ενός οπλισμού στην πρώτη στρώση.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μονάδα πώλησης :
• δοχείο των 20 kg, η παλέτα περιέχει 24 δοχ.,δηλ. 480 kg.
Διαστάσεις παλέτας : 80 x 120 cm

Kατανάλωση ( σε λεία επιφάνεια ) :
Κλάση 11 : 1 x 400 gr / m2
Κλάση 12 : 2 x 250 gr / m2
Κλάση 13 : 2 x 400 gr / m2
Κλάση 14 : 3 x 400 gr / m2
Συμπληρωματικά προϊόντα :
regulateur de fond: χρώμα 007, κατανάλωση 300 gr /m2
bodur fixateur: 150 έως 200 ml / m2 (μεταλλικό δοχείο των 1,5 lt και 15 lt).
Αξεσουαρ: ρουλόγαζα : NT ( για λείες επιφάνειες 20 cm x 50 m , TI ( άγρια επιφάνεια ) 15 cm x 25 m. Ύφασμα οπλισμού: SNT 121 ( λεία επιφάνεια ) 1,21 m x
50 m,
STI 100 (άγρια επιφάνεια) 1 m x 50 m.

Διατήρηση: 1 χρόνο από την αναγραφόμενη στο δοχείο, ημερομηνία παραγωγής, χωρίς να ανοιχτεί, μακριά από ψύχος και υψηλές θερμοκρασίες.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr