WEBER NIV LIT

Αυτοεπιπεδούμενη εξομάλυνση εσωτερικών δαπέδων.

  • Χωρίς υλικό προεργασίας* σε ορισμένες επιφάνειες
  • Προσαρμοσμένο για χώρους μέσης κυκλοφορίας
  • Αυτοεπιπεδούμενο, εξασφαλίζει ένα τέλειο αποτέλεσμα
  • Καλύπτεται πολύ γρήγορα
  • Καταχωρημένο Ρ3

* συμπληρωματικό υλικό: weber.prim RP

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
• Εξομάλυνση και λείανση, εσωτερικών δαπέδων πριν την τοποθέτηση μιας λεπτής σε πάχος επένδυσης σε χώρους μέτριας και έντονης κυκλοφορίας
Επιφάνειες
• Τσιμεντοκονίες
• Πλάκες μπετόν
• Στοιχεία προκατασκευασμένου μπετόν
• Θερμαινόμενα δάπεδα
• Παλιές πλάκες με ινολέιματα βενζινόκολλας
• Παλιές πλάκες ή τσιμεντοκονίες τριμμένες ή ξυμένες
Πάχος εφαρμογής
• Χώροι μέσης κυκλοφορίας (Ρ2): από 1 έως 10 mm
• Χώροι έντονης κυκλοφορίας (Ρ3): από 3 έως 10mm
Συμβατές επενδύσεις
• Πλακίδια, μοκέτες ή πλαστικές επενδύσεις εύκαμπτες ή λιγότερο εύκαμπτες, παρκέ κολλητά ή τρεχούμενα (καρφωτά)
Συμβατές κόλλες
• Το weber.niv lit είναι συμβατό με όλες τις κόλλες που αναφέρονται για τις παραπάνω επενδύσεις
• Με το υλικό προεργασίας weber.prim RP

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Να μην εφαρμοστεί σε:
– μονίμως βρεγμένα δάπεδα ή σε δάπεδα
με ανοδική υγρασία
– σε δάπεδα σαθρά ή ασταθή
– σε βιομηχανικά δάπεδα
– σε υπόστρωμα ξύλου
– σε παλαιές επενδύσεις
– σε εξωτερικά δάπεδα
• Δεν μένει ακάλυπτο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Επικίνδυνο, ακολουθήστε τις προφυλάξεις εφαρμογής
• Προσέξτε την ετικέτα που είναι τυπωμένη στο σάκο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Χρόνος αναμονής μετά την ανάδευση και πριν την εφαρμογή: 2 λεπτά
• Ωφέλιμος χρόνος του μείγματος για την εφαρμογή :20 λεπτά
• Χρόνος αναμονής για κυκλοφορία μετά την εφαρμογή: 3 ώρες περίπου
• Απαιτούμενος χρόνος για πιθανά ξυσίματα (τρίψιμο): 2 έως 8 ώρες
• Απαραίτητος χρόνος πριν την συγκόλληση επένδυσης
– πλακίδια, μοκέτες: 6 ώρες
– παρκέ πλαστικές επενδύσεις: από 12 έως 24 ώρες
(Αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογισθεί στους +20 οC μεγαλώνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και μικραίνουν σε υψηλότερες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: τσιμέντο ρητίνες, πυριτική άμμος, ειδικά πρόσμικτα
• Ειδικό βάρος πούδρας: 1,1
• Κοκκομετρία: μέχρι 0, 5mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

• Πρόσφυση στο μπετόν: >1 MPa
• Αντίσταση σε έλξη και κάμψη: 7 MPa
• Αντίσταση σε συμπίεση: 25 MPa
(Αυτές οι τιμές έχουν υπολογισθεί σε εργαστήριο σε σκληρυμένο κονίαμα. Μπορεί να μεταβληθούν ελαφρά ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και τις κλιματολογικές συνθήκες )
• Καταχώρηση UPEC: Ρ3
• CE σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 13813
• Καταχώρηση NF EN 13813 C16F 4F fl
• Συστολή: περίπου 0, 3 mm / m
• Μονάδα ελαστικότητας: 1 500 MPa

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• EN 15813
• Τεχνική γνωμάτευση: No. 12/00-1239 VI

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

• Ιδιαίτερη προσοχή στους αρμούς διαστολής, στις ενώσεις των τσιμεντοκονίων ή των πλακών. Χρησιμοποιείστε εάν χρειασθεί πλαστικά γωνιόκρανα προσαρμοσμένα στο πάχος του κονιάματος

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

• Πρέπει να είναι τελείως στεγνά σκληρά, συνεκτικά και καθαρά
• Αφαιρέστε με ξύσιμο, βαφές, γύψους, γαλακτώματα του μπετόν
• Καθαρίστε τις σκόνες με μηχανή ή με σκούπα
• Γεμίστε τις τρύπες εάν υπάρχουν με weber.niv plus
• Σε επιφάνειες ιδιαίτερα πορώδη (μια σταγόνα νερό αν απορροφηθεί σε λιγότερο από 1 λεπτό) ή σε επιφάνειες πολύ λείες εφαρμόστε με ρολό ή με ψεκασμό μια στρώση το υλικό προεργασίας weber.prim RP χωρίς αυτό να αραιωθεί. Αφήστε να στεγνώσει για 1 έως 4 ώρες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασία εφαρμογής : από +5 οC έως +35 οC
• Να μην εφαρμοστεί σε θερμαινόμενα δάπεδα κατά την λειτουργία (σταματήστε την θέρμανση 48 ώρες νωρίτερα και επαναλειτουργήστε το 48 ώρες μετά την εφαρμογή)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ
1. Αναδεύσετε με την βοήθεια με αναδευτήρα ηλεκτρικό χαμηλών στροφών (500 tr / λεπτό) προσθέτοντας από 6 έως 6,5 λίτρα νερό ανά σάκο, το μείγμα πρέπει να είναι ομοιογενές και ρευστό

2. Περιμένετε δύο λεπτά μετά την ανάδευση
• Αδειάστε το κονίαμα στο δάπεδο Περάστε μια πρώτη στρώση πιέζοντας δυνατά έτσι ώστε να γεμίσουν οι πόροι του υποστρώματος

• Το weber.niv lit είναι αυτοεπιπεδούμενου. Υπολογίστε το πάχος με την βοήθεια τις σπάτουλας ή ενός κοντού πήχη.
3. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό πάχος για να έχετε μια πιο λεία επιφάνεια σπάστε τις τυχόν φούσκες με ένα ρολό σκληρό και λείο.

• Σε χώρους αυξημένης κυκλοφορίας ή καλυμμένους με πλακίδια το μέσο πάχος είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Μονάδες πώλησης
Σάκος των 25 Kg (η παλέτα περιέχει 48 σάκους δηλ. 1200 Kg)

• Διαστάσεις παλέτας
107 x 107 cm
• Χρώματα
Γκρι, ροζέ
• Κατανάλωση
1,5kg/ m2/ mm
• Συμπληρωματικά προϊόντα
weber.prim RP: Από 150 έως 250gr/m2 (σάκος 20 kg)
weber.prim RP: Από 150 έως 250gr/m2 (σάκος 15 kg)
• Εργαλεία
Ανοξείδωτη σπάτουλα, ρουλό, ηλεκτρικό αναδευτήρα
• Μέση παραγωγή με το χέρι
80-100m2 ημερησίως ένα άτομο συμπεριλαμβανομένου και της προεργασίας
• Μέση παραγωγή με μηχανή
50-600m2 ημερησίως τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου και της προεργασίας
• Διατήρηση – Αποθήκευση
1 χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής στο σάκο του χωρίς να ανοιχθεί. Κρατήστε το μακριά από ψυχρές και θερμές εστίες.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr