WEBER JOINT FIN

ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΛΕΙΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

  • Τέλειο λείο τελείωμα
  • Απλώνει εύκολα
  • Κρεμώδες υλικό που δεν κολλά στα εργαλεία

 

Συμπληρωματικά προϊόντα:

weber.klin antitache: υγρό προστασίας από λεκέδες και μύκητες σε αρμούς, πλακίδια, φυσικές πέτρες για δάπεδα και τοιχοποιίες εσωτερικά – εξωτερικά.

weber.prim joint: υγρό για την προστασία πλακιδίων ή της φυσικής πέτρας πριν την αρμολόγηση για δάπεδα και τοιχοποιίες εσωτερικές – εξωτερικές.

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
• Για κατασκευή αρμών πλακιδίων από 1 έως 6 mm φάρδος: αρμολόγηση υαλόμενων πλακιδίων, (faiences), μαρμάρων, φυσικής πέτρας, κεραμικοί ψαμμόλιθοι, υαλόμαζα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
• Δάπεδα, τοιχοποιίες εσωτερικά.
• Ιδιωτικές πισίνες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμοστεί
• Σε χώρους που καθαρίζονται με πιεστικό (≥80 bars) με πολύ ισχυρά καθαριστικά ή σε χώρους που χρήζουν ιδιαίτερης καθαριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιήστε, ανάλογα με την περίπτωση, weber.joint poxy ή weber.joint HR.
• Σε προσόψεις, σε δάπεδα από ξύλινες πλάκες, σε ραμποτέ καλυμμένα με αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε weber.joint flex.
• Μην χρησιμοποιείται weber.joint fin λευκό σε πισίνες που καθαρίζονται με ηλεκτροφυσικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση. χρησιμοποιείστε αποχρώσεις του τσιμέντου ή γκρι περλε ή γκρι ατσάλι.
• Σε θερμαινόμενα δάπεδα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

• Επικίνδυνο, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
• Προσέξτε το σήμα επικινδυνότητας, τυπωμένο πάνω στην μονάδα πώλησης
• Στo τέλος του καταλόγου αναφέρεται η σημασία των συμβόλων, οι προφυλάξεις κατά την χρήση και ο βαθμός επικινδυνότητας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Διάρκεια εργασιμότητας: μέχρι 2 ώρες
• Διάρκεια πλήρους σκλήρυνσης: 12 ώρες
• Χρόνος πριν δοθεί σε κυκλοφορία: 24 ώρες
(αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογιστεί στους +20º C. Μεγαλώνουν σε μικρότερες θερμοκρασίες και μικραίνουν σε υψηλότερες)
• Φάρδος αρμών: από 1 έως 6 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: λευκό ή γκρι τσιμέντο, ορυκτά, παράγωγα κυτταρίνης, αδιαβροχοποιητικά μάζας.

EΠΙΔΟΣΕΙΣ

• Πυκνότητα σκληρυμένου προϊόντος: 1,6
• Αντίσταση σε συμπίεση: περίπου 23 MPa
(αυτές οι τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο σε σκληρυμένο προϊόν. Μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον τρόπο εφαρμογής και τις κλιματολογικές συνθήκες).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών
• DTU 52-1.
• Τεχνικό εγχειρίδιο ‘’τοποθέτηση πλακιδίων σε πισίνα’’.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

• Για την διευκόλυνση του καθαρισμού των πλακιδίων χρησιμοποιείστε το προστατευτικό υλικό weber.prim joint πριν την εφαρμογή του weber.joint fin (καλό είναι να προηγηθεί μια δοκιμή).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

• Ελέγξτε τους αρμούς που πρόκειται να γεμίσετε. Πρέπει να είναι στεγνοί, χωρίς κόλλες και τσιμέντα
• Ξύστε τους αν αυτό είναι αναγκαίο
• Αυτές οι λεπτομέρειες είναι απαραίτητες για να εφαρμοστεί γερά ο αρμός και να έχουμε ομοιομορφία στο στέγνωμα και στο χρώμα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασίες εφαρμογής: από +5º C έως +35º C
• Να μην εφαρμοστεί απέναντι από καυτό ήλιο ή σε θερμά πλακίδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Αναδεύετε με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών
– weber.joint fin γκρι τσιμέντου, γκρι ατσάλι: 7, 5 λίτρα νερό για σάκο των 25kg / 3 λίτρα νερό για σάκο των 10 kg / 1, 5 λίτρο νερό για σάκο 5 kg.
– weber.joint fin λευκό, γκρι περλε: 8 λίτρα νερό για 25kg / 3 λίτρα νερό για σάκο των 10 kg / 1, 75 λίτρα νερό για σάκο των 5 kg.
2. απλώστε weber.joint fin και σπατουλάρετε με σπάτουλα από καουτσούκ για αρμολόγηση διαγωνίως των πλακιδίων
– προσέξτε να γεμίσουν ομοιόμορφα όλοι οι αρμοί

3. αφαιρέστε τα υπολείμματα του κονιάματος με ένα σφουγγάρι καθαρισμού. Ραντίστε με νερό συχνά.

4. για να αποφύγετε κενά στους αρμούς περάστε το σφουγγάρι διαγώνια στα πλακίδια
5. για την ευκολία σας χρησιμοποιήστε το κιτ για αρμούς
6. αν χρειάζεται τελειώστε με ένα στεγνό πανί
7. για να διευκολύνεται την συντήρηση ευαίσθητων επιφανειών σε λεκέδες (φυσικές πέτρες, κεραμικά…) χρησιμοποιείστε weber.klin antitache

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μονάδα πώλησης:
• σάκος των 25kg (η παλέτα περιέχει 48 σάκους, δηλ. 1200 kg).

• σάκος των 10kg (συσκευασία πακέτου 2 x 10 kg, με λευκό και γκρι τσιμέντου μόνο, η παλέτα περιέχει 36 σάκους, δηλ. 360 kg).
• σάκος των 5kg (συσκευασία πακέτου 4 x 5 kg, η παλέτα περιέχει 144 σάκους, δηλ. 720 kg με λευκό, γκρι τσιμέντου και γκρι περλε και 80 σάκους, δηλ. 400 kg γκρι ατσάλι).
• Διαστάσεις παλέτας: 107 x 107 cm.
• Κατανάλωση: 0,2 με 1,5 kg/m² ανάλογα με τις διαστάσεις και το πορώδες του πλακιδίου καθώς και το φάρδος του αρμού.

Χρώματα: γκρι τσιμέντου, γκρι περλε, γκρι ατσάλι, λευκό.

Εργαλεία: κιτ αρμολόγησης, σπάτουλα σφουγγάρι για καθαρισμό, σπάτουλα από καουτσούκ για αρμούς, ηλεκτρικός αναδευτήρας χαμηλών στροφών, ξυστήρι, πανί για καθαρισμό.
Συντήρηση: 1 έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής, στον σάκο, χωρίς να ανοιχτεί και μακριά από θερμές και ψυχρές εστίες

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr