WEBER IP 18E

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής

 • Ελαφρύ κονίαμα προεργασίας για αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίων εξωτερικά ή εσωτερικά με σκοπό να δεχθεί μια διακοσμητική επένδυση.

Επιφάνειες

 • Τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, ενισχυμένο για μεγάλη αντίσταση.
 • Μπετόν σύμφωνα με τις προδιαγραφες.
 • Τοιχοποιίες από πλάκες κυψελωτού μπετόν (YTONC)

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κονιάματα με ορυκτή εμφάνιση τύπου weber cal F ή G ή PF,weber terrasiste tyrolien,weber tyrolit

 • Επιχρίσματα silicate weber maxilin sil R και Τ.
 • Πλαστικές παχιές επενδύσεις weber maxilin XL, weber maxilin HR, weber tene XL, weber tene ST, weber tene SG.
 • Βαφές ( μόνο υδατοδιαλυτές συμβατές με την διογκωμένη πολυστερίνη)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμοστεί εξωτερικά

 • Σε επιφάνειες οριζόντιες ή κεκλιμένες λιγότερο από 45° σε σχέση με το οριζόντιο
 • Σε επιφάνεια από γύψο ή παράγωγα γύψου
 • Σε βαφές ή πλαστικές επενδύσεις
 • Προστατεύστε τα τελειώματα του κονιάματος σύμφωνα με τους αρχιτεκτονικούς κανόνες.

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή

 

 • Επικίνδυνο
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως
 • Προσέξτε την ετικέτα πάνω στο σάκο
 • Προστατεύστε τα φυτά γύρω από την επιφάνεια κατασκευής

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρόνος επικάλυψης :

– Επιχρίσματα ή βαφές: 15 ημέρες τουλάχιστον
– Υδραυλικά κονιάματα: 3 ημέρες το πολύ(αν περάσει αυτός ο χρόνος προβλέπεται μια προεργασία της επιφάνειας)
– Πάχος εφαρμογής για τελείωμα με τριβίδι σπόγγου:10mm τουλάχιστον σε τοιχοποιία 5‐ 8mm στο μπετόν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: αεράσβεστος, ελαστικά υδραυλικά, μικρά σφυρίδια διογκωμένης πολυστερίνης,
επιλεγμένοι κόκκοι, ειδικά επιβοηθητικά.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

– CE σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές 998‐1
– Καταχωρημένο σύμφωνα NF EN 998‐1:LW
– Συμπεριφορά στη φωτιά: Α1(άκαυτο)
– Απορροφητικότητα νερού :W2
– Αντίσταση σε συμπίεση:CSII

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

– Προδιαγραφές NF EN 998‐1

 • Ελαφρύ κονίαμα προεργασίας για αδιαβροχοποίηση τοιχοποιιών.
 • Προεργασία επιφανειών
 • Νέες επιφάνειες‐τοιχοποιίες από τσιμεντόλοθους,τούβλα ή πλάκες κυψελωτού μπετόν(YTONC)

– Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, ρητιδομένες, ανθεκτικές και σταθερές
(να έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν)
– Ξύστε τους αρμούς της τοιχοποιίας
– Τις θερμές και ξηρές ημέρες καραβρέξτε μέχρι κορεσμό την επιφάνεια την προηγούμενη ημέρα της εφαρμογής.

ΜΠΕΤΟΝ

– Αφαιρέστε κάθε ξένο σώμα,γαλακτώματα, τσιμεντοεπιδερμίδες, σε ρητιδομένο ή λείο μπετόν με απορροφητικότητα.
– Καταβρέξτε, περιμένετε να στραγγίσει το νερό και ξεκινήστε την εκτόξευση.
– Σε στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε με τη βοήθεια ρολό ή βούρτσας μια στρώση, ένα ομοιογενές μείγμα δύο μέρη weber fixateur mono couche(IBOFIX) και ένα μέρος νερό. Αφήστε να στεγνώσει για 1‐ 12 ώρες ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
– Ή ένα χέρι πεταχτό 2‐3mm πάχος weber ip 18 E αναμεμειγμένο με ένα μέρος weber accrochage mono couche(IBOFIN) για 4 μέρη νερό.

ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

– Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται συστηματικά και να επαναρμολογηθούν οι τοιχοποιίες αν χρειάζεται πριν την εφαρμογή weber.ip 18 E
– Αν η επιφάνεια αποτελείται από ετερόκλιτα στοιχεία, στερεώστε μηχανικά ένα μεταλλικό πλέγμα ανοξείδωτο στο σύνολο της επιφάνειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Θερμοκρασίες εφαρμογής: από +5°C έως +30°C
– Να μην εφαρμοστεί απέναντι σε καυτό ήλιο, υπό βροχή,σε παγωμένη επιφάνεια,
κατά το ξεπάγωμα ή αν επίκειται παγετός τις επόμενες 24 ώρες

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Μονάδες πώλησης :

σάκος των 30Kg

  • Διαστάσεις παλέτας:

80Χ120cm

  • Χρώματα:

Γκρι

  • Κατανάλωση:

12kg/m²,1cm πάχος( σε επίπεδη επιφάνεια)

  • Εργαλεία :

μηχανή εκτόξευσης και ανάδευσης κονιαμάτων,μηχανή εκτόξευσης μπετονιέρα, σκάφη, μυστρί, μεταλλικό πλέγμα, πήχη, σπάτουλα,φραγγοφτυαρο.
Συντήρηση: 1 χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής στο
σάκο συσκευασίας χωρίς να ανοίξει και μακριά από υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Αναδεύστε weber.ip18E σε μηχανή εκτόξευσης ή σε μηχανή συνεχούς ανάδευσης ή σε σιλό με αναδευτήρα
με 8λίτρα νερό για σάκο των 30kg

2.Εκτοξεύστε και ισιώστε με τον πήχη μια στρώση τουλάχιστον 10mm στο σύνολο της επιφάνειας(εκτός στο
μπετόν)

3.Ανάλογα με το προβλεπόμενο τελείωμα η επιφάνεια με weber.ip18E μπορεί να είναι:

‐τελείωμα με σπόγγινο τριβίδι αν θα καλυφθεί με μια βαφή ή ένα οργανικό επίχρισμα
-ξυστή μόλις αρχίσει και τραβάει για να βοηθήσουμε την πρόσφυση για τελείωμα πιο παχύ.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr