WEBER HYDROFUGE B

Υγρό εμποτισμού για αδιαβροχοποίηση υλικών

• Ελαττώνει την τριχοειδή απορρόφηση των υλικών επιτρέποντας την εξάτμιση των υδρατμών
• Αποτρέπει την φθορά των επιφανειών από την παγωνιά και την όξινη βροχή
• Καθυστερεί την ρύπανση των προσόψεων και ελαττώνει την διείσδυση των ρύπων
• Διατηρεί την φυσική εμφάνιση των υλικών

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
• Αδιαβροχοποίηση σε πορώδη υλικά προσόψεων, όχι ρηγματομένων
Επιφάνειες
• Ασβεστούχες και πυριτικές πέτρες
• Τούβλα, κεραμίδια, κεραμικά ή μπετόν
• Σοβάδες με βάση το τσιμέντο και τον ασβέστη

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Να μην αδιαβροχοποιηθούν οι προσόψεις από πέτρα που έχουν αρμολογηθεί με γύψο ή με μείγμα γύψου
• Να μην αδιαβροχοποιηθούν οι σοβάδες με βάση τον γύψο
• Δεν ενδείκνυται για αδιαβροχοποίηση βυθισμένων στοιχείων
• Δεν εφαρμόζεται σε υγρό υπόστρωμα
• Δεν καλύπτεται

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες
• Χρόνος ουσιαστικής δράσης: 7 ημέρες
(Αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογισθεί σε 20 οC. Μεγαλώνουν σε χαμηλές και μικραίνουν σε υψηλές θερμοκρασίες)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Επικίνδυνο, ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
• Προσέξτε την ετικέτα πάνω στο δοχείο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: μείγμα σιλάνης και σιλοξάνης σε διαλυτική φάση
• Πυκνότητα: 0,8

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

• Προστατεύστε τις επιφάνειες που δεν θα επεξεργαστείτε (τζάμια, παράθυρα)
• Καθαρίστε τα εργαλεία με white-spirit.
• Προστατεύστε τα φυτά

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

• Τα υποστρώματα πρέπει να είναι τελείως καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνες, στεγνά και απαλλαγμένα από υπολείμματα καθαριστικών.
• Επισκευάστε τους αρμούς, τις ρωγμές και τις φθαρμένες επιφάνειες
• Αν έχει προηγηθεί καθαρισμός με
• άλλα ανιονικά καθαριστικά, (ή με
• καθαριστικά με βάση τη σόδα), είναι απαραίτητο να περιμένετε 2 έως 3 εβδομάδες μετά το τελευταίο ξέπλυμα αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασίες εφαρμογής: από +5 οC έως +30 οC
• Να μην εφαρμοστεί σε παγωμένο υπόστρωμα κατά το ξεπάγωμα ή αν επίκειται παγετός τις επόμενες 24 ώρες
• Να μην εφαρμοστεί σε θερμό υπόστρωμα, απέναντι σε καυτό ήλιο ή κάτω από δυνατό αέρα
• Να μη εφαρμοστεί βροχερές ημέρες (το νερό εμποδίζει την διείσδυση του υλικού αδιαβροχοποίησης).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Το weber.hydrofuge B είναι έτοιμο για εφαρμογή.
• Εφαρμόστε το μέχρι κορεσμού σε δύο στρώσεις στη διάρκεια των 10 λεπτών τουλάχιστον, με τη βοήθεια ρολού ή βούρτσας αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω

• Εφαρμογή με βοήθεια ψεκαστικού μηχανήματος χαμηλής πιέσεως που είναι ανθεκτικό στο white spirit. Η εφαρμογή να γίνει με ράντισμα και όχι σαν ομίχλη.

• Σε πορώδεις επιφάνειες επαναλάβετε την εφαρμογή πριν στεγνώσει

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Μονάδες πώλησης
Πλαστικό δοχείο των 20 Lt (η παλέτα περιέχει 24 δοχεία δηλ. 480 Lt )
Πλαστικό δοχείο των 5 Lt (η παλέτα περιέχει 96 δοχεία δηλ. 480 Lt)

• Διαστάσεις παλέτας
80 x 120 cm
• Κατανάλωση
Από 0,3 έως 2 Lt / m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
• Χρώμα
Άχρωμο
• Εργαλεία
Ρολό ή βούρτσα, ψεκαστικό μηχάνημα χαμηλών πιέσεων
• Διατήρηση – Αποθήκευση
1 χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής στο δοχείο του χωρίς να ανοιχθεί. Κρατήστε το μακριά από υψηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία μεγαλύτερη των +30 οC).

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr