WEBER DRY PLUS

Επαλειφόμενο κονίαμα αδιαβροχοποίησης (διεισδύει στο ορυκτό δίκτυο των υλικών)

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
• Για αδιαβροχοποίηση των θαμμένων μερών κτιρίων εξωτερικά ή εσωτερικά: τοιχοποιίες ισογείων, υπογείων, ράμπες γκαράζ, χώροι καυστήρων θέρμανσης
• Για εργασίες στεγανοποίησης τοιχοποιιών από τριχοειδής υγρασία
• Για στεγανοποίηση πισινών ή δεξαμενών από μπετόν
Συμβατές επιφάνειες
• Στοιχεία τοιχοποιίας (μπλοκ, μπετόν γεμάτα ή διάτρητα), τσιμεντόλιθοι
• Τσιμέντο σοβάδες
• μπετόν
Συμβατές επενδύσεις
• Βαφές οργανικές επενδύσεις, πλακίδια, σοβάδες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Δεν αντέχει στις ρωγμές του υποστρώματος
• Δεν προορίζεται για σπατουλάρισμα ή σαν σοβάς
• Να μην εφαρμοστεί απευθείας σε τούβλα ή πέτρες
• Να μην εφαρμοστεί σε δάπεδα κυκλοφορίας χωρίς προστασία:
– για κυκλοφορία πεζών (βαφή δαπέδου)
– για κυκλοφορία οχημάτων (τσιμεντοκονία, πλακίδια, βιομηχανικά δάπεδα)
• Δεν προορίζετε για στεγανοποίηση ταρατσών

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Επικίνδυνο, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
• Προσοχή στην ετικέτα που βρίσκεται στον σάκο


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Πρακτική διάρκεια της εφαρμογής: 40 λεπτά
• Χρόνος για επιχωμάτωση: 7 ημέρες τουλάχιστον
• Χρόνος για επικάλυψη: 7 ημέρες τουλάχιστον
(Αυτοί οι χρόνοι έχουν υπολογισθεί στους 20 oC. Μικραίνουν σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες)
• Πάχος κάλυψης σε κάθε σημείο: 2mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: ενεργά άλατα, πυριτική άμμος, ειδικά πρόσμικτα
• Πυκνότητα πάστας: 1,8
• ρH μετά την ανάδευση: 12
• Κοκκομετρία: μέχρι 0,4mm

ΕΠΙΔOΣΕΙΣ

• Πρόσφυση σε τσιμεντόλιθο: >0,5MPa
• Πρόσφυση στο μπετόν: >0,5MPa
(Αυτές οι τιμές έχουν υπολογισθεί σε εργαστήριο μικρές αλλοιώσεις οφείλονται στην εφαρμογή)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• Έκθεση Νο 398 του bureau Veritas
• Τεχνική έρευνα: ΙΕΧ 2Β 970054G
• Τεχνικές προδιαγραφές (Απρίλιος ‘98)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

• Πρόσφυση σε τσιμεντόλιθο: >0,5MPa
• Πρόσφυση στο μπετόν: >0,5MPa
(Αυτές οι τιμές έχουν υπολογισθεί σε εργαστήριο μικρές αλλοιώσεις οφείλονται στην εφαρμογή)

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι υγιείς, συνεκτικές, απαλλαγμένες από σκόνες, χώματα, τρεξίματα του μπετόν, τσιμεντοεπιδερμίδες, λάδια μετά το ξεκαλούπωμα
• Οι αρμοί των τσιμεντόλιθων πρέπει να είναι γεμάτοι και εξομαλυμένοι
• Επιδιορθώστε πιθανές αστοχίες-ενώσεις του μπετόν με το επισκευαστικό κονίαμα weber.rep rapide
• Ενισχύστε και στρογγυλέψτε τις εσωτερικές γωνίες με το κονίαμα weber.rep rapide
• Βρέχετε συχνά την επιφάνεια και περιμένετε να τραβήξει
• Τα ευαίσθητα σημεία όπως (πακτώσεις, ξηλώματα, πέρασμα σωληνώσεων, σημεία ένωσης δαπέδου, τοιχοποιία). Πρέπει να έχουν επεξεργαστεί

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5 οC έως +30 οC
• Να μην εφαρμοστεί πάνω σε παγωμένο υπόστρωμα ή αν επίκειται παγετός για τις επόμενες 24 ώρες.
• Αποφύγετε την εφαρμογή τις βροχερές ημέρες, όπως επίσης τον καύσωνα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δοσολογία νερού
• 7 έως 8,5 λίτρα νερό ανά σάκο των 25 κιλών
Προετοιμασία
Αναδεύσετε με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών (500tr/min) έως ότου δημιουργηθεί μία ρευστή και ομοιογενής πάστα.

Εφαρμογή
• Περάστε την πρώτη στρώση 2 έως 2,5 kg/m2 με τη βοήθεια μίας φαρδιάς βούρτσας (ΒΜΙ) καλύπτοντας με προσοχή το υπόστρωμα. Αφήστε να στεγνώσει

• Περάστε τη δεύτερη στρώση 1,5 kg/m2 μέσα στην ίδια ημέρα σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη στρώση

• Αν η δεύτερη στρώση περαστεί σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 ώρες βρέξτε καλά την πρώτη στρώση
• Αφού στεγνώσει και σκληρύνει επαναλάβετε το βρέξιμο
• Για να σταματήσετε την ανοδική υγρασία περάστε 2 στρώσεις weber.dry plus

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Μονάδες πώλησης
Σάκος των 25 Kg (η παλέτα περιέχει 48 σάκους δηλ. 1200 Kg) και δοχεία των 20 Kg
( η παλέτα περιέχει 9 δοχεία δηλ. 180 Kg ).

• Διαστάσεις παλέτας
107 x 107 cm
• Χρώματα
Γκρι
• Κατανάλωση
3,5 έως 4 Κg / m2 ανά 2 mm

• Συμπληρωματικό προϊόν
weber regulateur ,
weber.durcisseur surface
• Εργαλεία
Βούρτσα ΒΜΙ, ηλεκτρικός αναδευτήρας

• Μέση παραγωγή
Σε κανονική επιφάνεια 30 έως 40m2 ένα άτομο ημερησίως

• Διατήρηση – Αποθήκευση
1 χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής στο δοχείο του χωρίς να ανοιχθεί. Κρατήστε το μακριά από ψυχρές και θερμές εστίες.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr