WEBER CEL HP

ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

  • Γρήγορη σκλήρυνση
  • Υψηλή πρόσφυση και αντίσταση
  • Ελεγχόμενη συστολή
  • Εύκολη εφαρμογή
  • Κατάλληλο σε οροφές τοιχοποιίες και δάπεδα

 

 

ΧΡΗΣΗ

Χώροι εφαρμογής
Εσωτερικά-εξωτερικά

• Για οριζόντια ή κάθετη πάκτωση ή αγκύρωση μετάλλων στο μπετόν
• Για σύνδεση – εντοίχιση οικοδομικών πυλώνων, βιομηχανικών στοιχείων, πασάλων, σιδηροδρομικών γραμμών, κυλιόμενων γεφυρών
• Για συναρμολόγηση στοιχείων οπλισμένου μπετού ή σφήνωμα
• Για επισκευή – ενίσχυση
• Για σφήνωμα – πάκτωση φλάντζες ή ράγιες

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ)

  • Μπετόν ή συμπαγές στοιχεία τοιχοποιίας

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμοστεί
• Σε υπόστρωμα γύψου
• Σε τοιχοποιίες κυψελωτου μπετόν

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  • Επικίνδυνο ακολουθήστε τις προφυλάξεις χρήσεως
  • Προσέξτε την ετικέτα που είναι τυπωμένη στον σάκο

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πρακτική διάρκεια εφαρμογής :
• Σε ρευστή μορφή : > από 1 ώρα
• Σε μορφή λάσπης : 20 λεπτά της ώρας
• Χυτό σε ρευστή μορφή :
Χρόνος έγχυσης με 16% νερό : ± 35 δευτερόλεπτα.
(Τιμές εξακριβωμένες με την μέθοδο κώνου Marche σε 12, 5 mm σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NFP 18-358)

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Αρχή πήξης: ± 1 ώρα Μορφή λάσπης (12% νερό) 3 ώρες Μορφή ρευστή (16% νερό)
Τέλος πήξης: 2 ώρες & 30 λεπτά Μορφή λάσπης (12% νερό) 4 ώρες Μορφή ρευστή (16% νερό)
(Τιμές υπολογισμένες στο εργαστήριο στους +20◦C σύμφωνα με την Γαλλική νομοθεσία NFP 18-362. Αυτές οι τιμές πήξης μεγαλώνουν σε χαμηλές και μικραίνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σύνθεση: ειδικά τσιμέντα, πυριτική και ασβεστούχος άμμος, ρευστοποιητές, ειδικά επιβοηθητικά χωρίς χλώριο.
• Πυκνότητα πούδρας : 1,6
• Κοκκομετρία : μέχρι και 2 mm
• Ρh πάστας: 12

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αντίσταση σε συμπίεση :
Περιεκτικότητα νερού σε μορφή κονιάματος (12% νερό) :
1 ημέρα: 45 MPa
7 ημέρες: 70 MPa
28 ημέρες: 85 MPa

Περιεκτικότητα νερού σε ρευστή μορφή (16% νερό) :
1 ημέρα: 18 MPa
7 ημέρες: 50 MPa
28 ημέρες: 65 MPa

• Αντίσταση σε έλξεις – κάμψεις
Σε 7 ημέρες με 12 % νερό = 9 MPa
(Αυτές οι τιμές υπολογίστηκαν στους +20◦C σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NF EN 196.1)
• Αντίσταση εκρίζωσης – εξόλκευσης (NFP 18-831): >60 kN
• Πρόσφυση στο ατσάλι (NFP 18-831) : > 10 MPa
• Πρόσφυση στο μπετόν (NFP 18-831) : > 5 MPa
• Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: 2,1
(Αυτές οι τιμές έχουν υπολογιστεί σε εργαστήριο σε σκληρό υλικό. Μικρές αποκλίσεις οφείλονται στον τρόπο εφαρμογής.)
• Αντίδραση σε κύκλους ψύξης-απόψυξης (P 18-420)
• Αντίσταση σε άλατα ψύξης (YP P 18-420)
• Ανθεκτικότητα σε νερό υψηλής περιεκτικότητας σε θειικό άλας (P 18-837)
• Συμπεριφορά στην φωτιά : MO (άκαυστο)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πιστοποιητικά εγκυρότητας της μάρκας (NF) (προδιαγραφές NFP 18-821, προϊόν για σφράγισμα, κατηγορία 6, πιστοποιημένο NF030, AFNOR πιστοποιητικό)
• Αντίσταση στους κύκλους ψύξης-απόψυξης :
PV CETE Lyon G2006 και G2007
• Ανθεκτικότητα σε νερό υψηλής περιεκτικότητας σε θειικό άλας: έκθεση CEBTP n◦ 01/B142-7-107
• Δοκιμή σε απολέπισης : PV CETE Lyon E2006 – E2068

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

• Το weber.cel HP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μπετόν για γαρνίρισμα με την προσθήκη αδρανών με δοσολογία : όγκο 10 λίτρων το πολύ ανά σάκο των 25kg. Τα υλικά που προστίθενται πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά, ποιοτικά και με κοκκομετρία των 5/10 ή 4/8. αν δεν ακολουθήσετε τις προδιαγραφές το προϊόν παύει να είναι NF.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, ανθεκτικές, συνεκτικές. Αφαιρέστε με καλέμι τα σαθρά, τα ανοίγματα πρέπει να είναι καθαρά γύρω από την επιφάνεια που θα γεμίσει.
• Ξεσκονίστε και καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια.
• Καταβρέξτε αρκετά και περιμένετε να στραγγίσει
• Τα μεταλλικά στοιχεία που θα πακτωθούν πρέπει να είναι απαλλαγμένα από λάδια ή σκουριά. Για αγκυρωση σιδήρου με μπετόν (ατσάλι μεγάλης πρόσφυσης Fe 500)
• Ελάχιστη διάμετρος της οπής : διάμετρος του ατσαλιού +20 mm
• Βάθος πάκτωση:

* Rc αντίσταση σε συμπίεση του μπετόν (υπόστρωμα) σε 28 ημέρες
Το μήκος της πάκτωσης γίνεται ανάλογα με την ποιότητα του μπετόν και με την χρήση . οι τιμές που δίνονται στον πίνακα έχουν υπολογιστεί με την μέθοδο BAEL 91 με υποτιθέμενη πρόσφυση του weber.cel HP στο μπετόν να είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές μιας βέργας ατσαλιού ΗΑ μέσα στο μπετόν. Δίνονται αυτά σαν πληροφορίες και αφού έχουν μελετηθεί από ειδικό γραφείο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θερμοκρασία εφαρμογής : από +5◦C έως +35◦C. Να μην εφαρμοστεί σε παγωμένο υπόστρωμα, κατά το ξεπάγωμα ή αν επίκειται παγετός στις επόμενες 24 ώρες, να μην εφαρμοστεί επίσης υπό καύσωνα, απέναντι από καυτό ήλιο ή υπό στεγνό αέρα. Προστατεύστε τις εκτεθειμένες επιφάνειες από αποξήρανση με το υλικό weber.curing

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Δοσολογία νερού:
γύρω στα 12% (μορφή λάσπη) ή 16% (ρευστή μορφή) δηλ. από 3-4 λίτρα νερό ανά σάκο των 25kg από 0,6 έως 0,8 λίτρα νερό ανά σάκο των 5kg.

2. Προεργασία:
Ανάδευση του weber.cel HP με την βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών (500 tr/min) μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Σε δάπεδο αδειάστε το κονίαμα σε ρευστή μορφή, προσέχοντας να μην εγκλωβιστεί αέρας. Για μια κάθετη πάκτωση σε οροφή, προσθέστε το κονίαμα σε παχιά μορφή (λάσπης) και αποφύγετε τον εγκλωβισμό του αέρα κατά την εφαρμογή.

4. Το στοιχείο που θα πακτωθεί (φλάντζα) μπορεί να μπει πριν ή αμέσως μετά το κονίαμα. Πρέπει να μείνει ακίνητο κατά την διάρκεια πήξης του κονιάματος .

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μονάδες πώλησης : σάκος των 25kg (η παλέτα περιέχει 48 σάκους, δηλ. 1 200kg). Σάκος των 5 kg (κουτί των τεσσάρων 5 κιλών σάκων, η παλέτα περιέχει 72 σάκους, δηλ. 360kg)

Διαστάσεις παλέτας: 107 x 107 cm
Κατανάλωση : περίπου 2kg σκόνη καλύπτει όγκο 2 λίτρων
Χρώμα : γκρι
Εργαλεία : μυστρί, σπάτουλα, ηλεκτρικός αναδευτήρας (300 στροφών / λεπτό)
Διατήρηση : 1 έτος από την αναγραφόμενη στην μονάδα πώλησης ημερομηνία παραγωγής, χωρίς να ανοιχτεί και μακριά από θερμές και ψυχρές εστίες και από υγρασία.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr