TERRANOVA L

ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.

ΧΡΗΣΗ

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Διαδικασία διακοσμητικής επίχρισης τοιχοποιιών προσόψεων κατοικιών, πολυκατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων.

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Νέες εξωτερικές

 

 • Τοιχοποιίες κατασκευασμένες σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές (NF P 10-202/DTU 20-1), και σοβαντισμένες με ένα κονίαμα σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές (NF P 15-201/DTU 26-1), ή με τον σοβά weber.dur L (silluc mono L) (εκτός από κυψελωτό μπετόν) τριμμένο με τριβίδι ή φραγκόφτυαρο, και ξυμένο με την πέτρα carborundum.

 

Παλαιές εξωτερικές επιφάνειες

 • Σοβάδες με βάση το τσιμέντο τριμμένες με τριβίδι.

Εσωτερικά

 • Οι επιφάνειες που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Γυψοσοβάδες ή γυψοσανίδες
 • Κοντραπλακέ θαλάσσης
 • Για κάθε άλλη επιφάνεια, συμβουλευτείτε μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμοστεί:

 • Στα χαμηλά μέρη των κτιρίων, που είναι εκτεθειμένα σε ρύπους ή σε τριχοειδή ανοδική υγρασία.
 • Στα περβάζια των παραθύρων και σε οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια μικρότερη των 45º
 • Σε υγρούς εξωτερικούς χώρους
 • Σε γυψοσοβά ή γύψο ασβέστη σοβά, εξωτερικά..

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 • Πρόσφυση στο μπετόν ή τον σοβά: > από 1 MPa

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

 • Εφαρμόζεται σε επίπεδη επιφάνεια και χωρίς τρύπες από φυσαλίδες. Η terranova L sous couche πρέπει να απλωθεί πολύ καλά για να δώσει ένα λείο τελείωμα..
 • Εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ασβεστοκονιάματα (CAEB) περιγραφή του DTU 26-1, κεφάλαιο 11, παράγραφος 11.21
 • Κατά την εφαρμογή, προστατεύστε το τελείωμα από βροχή, από τρεξίματα ρινισμάτων μέχρι να στεγνώσει το επίχρισμα.
 • Τα ευαίσθητα σημεία πρέπει να προστατευτούν έτσι ώστε το νερό να μην μπορεί να περάσει ανάμεσα στην επιφάνεια και το επίχρισμα. Προβλέψτε μία σκέπη (καπάκη) σύμφωνα με την αρχιτεκτονική (cf.norme NFP 74-202/DTU 59.2).
 • Χρησιμοποιείται ανοξείδωτα εργαλεία για να αποφύγετε λεκέδες σκουριάς
 • Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μόλις τελειώσετε.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Θερμοκρασίες εφαρμογής: από + 5 ºC έως + 35 ºC.
 • Να μην εφαρμοστεί σε παγωμένη επιφάνεια, κατά το ξεπάγωμα ή όταν επίκειται παγετός τις επόμενες 24 ώρες
 • Αποφύγετε τις σκούρες αποχρώσεις κάτω από + 8 ºC, μπορεί να εμφανιστούν εξανθήματα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε υψηλούς βαθμούς υγρασίας, ομίχλης, καύσωνα ή απέναντι σε καυτό ήλιο.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, υγιείς, ανθεκτικές, εντελώς επίπεδες και τελείως στεγνές.
  • Ο σοβάς πρέπει να είναι τελειωμένος με το τριβίδι και να έχουν στεγνώσει 3 εβδομάδες
  • Σε υπόστρωμα σοβά, σε εξομαλυμένο μπετόν ή σε έτοιμο σοβά περνάμε μια στρώση με ρολό το υλικό προεργασίας weber.regulateur (regulateur de fond) για την ομοιομορφία του πορώδους του υποστρώματος. Αφήστε να στεγνώσει

Εσωτερικά

 • Σε πολύ πορώδες υπόστρωμα, όπως ο γύψος, εφαρμόστε μια στρώση weber.durcisseur surface (ibodur fixateur)με μάλλινο ρολό. Αφήστε να στεγνώσει. Στη συνέχεια ακολουθεί μια στρώση σε όλη την επιφάνεια ή μια στρώση weber.peinture (tramipeint) αραιωμένο με 10% νερό. Αφήστε να στεγνώσει.
 • Σε φύλλα ξύλου επεξεργασμένα, εφαρμόστε μια στρώση weber.regulateur (δημιουργήστε έναν αρμό στα σημεία ένωσης των φύλλων)
 • Σε φύλλα ξύλου που δεν έχουν επεξεργαστεί περάστε πρώτα μια στρώση weber.durcisseur surface και στην συνέχεια μια στρώση weber.regulateur, για την ομοιομορφία του χρώματος (δημιουργήστε έναν αρμό στα σημεία ένωσης των φύλλων)

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

terranova L sous couche

  • Αναδεύστε με το χέρι όλο το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενείς και εύπλαστος πολτός.

1.Εφαρμόστε την terranova L sous couche με την βοήθεια φαρδιάς εύκαμπτης ανοξείδωτης σπάτουλας.

 • Ρυθμίστε το πάχος με επαναλαμβανόμενες κινήσεις και εξαφανίστε τα σημάδια όπου εμφανίζονται

Η terranova L sous couche μπορεί να μείνει και ακάλυπτη (τριφτό εφέ)

 • Κατά το στέγνωμα αλλά πριν την σκλήρυνση περάστε την επιφάνεια με μια σπάτουλα χωρίς να πιέζεται για να εξαφανιστούν οι κόκκοι και να βοηθήσει την εφαρμογή της τελικής στρώσης.

Εναλλακτικός τρόπος:

2.Όταν η σκλήρυνση (το τράβηγμα) του κονιάματος το επιτρέπει τρίψτε το με ένα τριβίδι (σφουγγάρι) και στη συνέχεια περάστε το με μια ανοξείδωτη μεγάλη σπάτουλα για να εξαφανίσετε τους κόκκους

terrranova L finition

Την επόμενη μέρα και αφού έχει στεγνώσει τελείως, περάστε μια πολύ λεπτή στρώση της terranova L finition με την βοήθεια εύκαμπτης ανοξείδωτης σπάτουλας πιέζοντας και χωρίς να αφήσετε γραμμές από τα σπατουλαρίσματα.

3.Όταν στεγνώσει περάστε με τον ίδιο τρόπο μια δεύτερη στρώση πολύ λεπτή για να δημιουργήσετε μια πολύ λεπτή επιφάνεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: πολτός ασβέστη, ασβεστούχα αδρανή, ορυκτά πηγμέντα, ακριλικά πολυμερή, ειδικά επιβοηθητικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέσο πάχος: περίπου 2 mm

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

terranova L sous couche:
πλαστικό δοχείο των 25 kg (η παλέτα περιέχει 24 δοχεία, δηλ.600 kg)

terranova L finition:
πλαστικό δοχείο των 20 kg (η παλέτα περιέχει 24 δοχεία, δηλ.480 kg)
Κατανάλωση:
terranova L sous couche: περίπου 2,5 kg / m² σε επίπεδη επιφάνεια
terranova L finition: 500 – 700 g / m²
Χρώματα:10 αποχρώσεις

Συνοδευτικά υλικά:
weber.regulateur: 200 με 300 g / m² (πλαστικό δοχ. των 20 kg
weber.durcisseur surface: 150 με 200 ml / m² (μεταλλικά δοχεία των 15 lt και 5 lt)

Εργαλεία: ανοξείδωτο μυστρί, εύκαμπτη ανοξείδωτη σπάτουλα, σπάτουλα σφουγγάρι.

Συντήρηση: 1 έτος από την ημερομηνία παραγωγής, χωρίς να ανοιχτεί, μακριά από υγρασία, ψυχρές ή θερμές εστίες.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr